תסמונת דאון

תסמונת דאון

בישראל מוכרת שכיחות גבוהה של נישואי קרובים במגזרים שונים. במחקר שפורסם לאחרונה ושהשתמש בשיטות מחקר חדשניות, נמצא כי מידת הסיכון של עובר תוצר של נישואי קרובים להיות עם תסמונת דאון גבוהים מאלו של הרקע באוכלוסייה, בהינתן שאותר כי קיים סיכון גבוה יותר להללו לחוסר חלוקת התא בחלוקה המיוטית השנייה, שאמורה להשאיר כרומוזום 21 יחדי בכל תא נבט, לעומת ההישארות של שני כרומוזומים מספר 21 בתא הנבט, הגורם בהפריה להימצאות של שלושה כרומוזומים מספר 21, ולתסמונת דאון.

קראו עוד על בדיקת דם לגילוי תסמונת דאון.