שאלון גנטי – שאלון עזר לסקר מחלות במשפחה

שאלון גנטי - שאלון עזר לסקר מחלות במשפחה

השאלות הבאות מתייחסות לשני בני הזוג ולמשפחותיהם.
האם לך, או במשפחתך (אחים / אחיות / הורים / דודים / בני דודים) או במשפחת בן הזוג שלך יש אחת מהבעיות הרפואיות הבאות: יש לשים לב כי השאלה מתייחסת לכל פרט ופרט במשפחה המורחבת שלך ושל בן זוגך, ולילדים של בני המשפחה, משני הצדדים.
במשפחות מרובות ילדים יתכן ויהיו מספר פרטים חולים במחלות שונות. יש ליידע את הגורמים הרפואיים בכל המקרים במשפחה.