מכתב הערכה ומצויינות ממנכ’ל משרד הבריאות

מכתב הערכה ומצויינות ממנכ’ל משרד הבריאות

כ”ג בתשרי, התשע”ט
2 אוקטובר 2018
 

 

פרופ’ בורוכוביץ היקר,

הנדון: סיום תפקידך כיו”ר ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני-אדם (מחקר גנטי)

קיבלתי את הודעתך כי אתה מבקש לפרוש מתפקידך כיו”ר ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני-אדם (מחקר גנטי) לאחר כעשרים שנות שירות בוועדה, תחילה כחבר, מאז שהוקמה הוועדה, ובהמשך במשך שמונה וחצי שנים כיו”ר הוועדה.

אני מבקש להביע הערכה עמוקה בשמי, בשם משרד הבריאות ובשם הציבור בכללותו על תרומתך המשמעותית לנושא החשוב של ניסויים בבני אדם והמחקר הגנטי. הבאת לוועדה ידע רב בתחום זה, הבנה מעמיקה של האיזונים הנדרשים, היכרות מצוינת עם המערכות הרפואיות, המדעיות אקדמיות והאתיות חברתיות, עם המוסדות השונים, השירות הציבורי ושאר המגזרים והשחקנים הרלוונטיים.

ברצוני להודות לך על תרומתך העצומה בקידום המדיניות, הרגולציה והפיקוח על הניסויים בבני אדם והמחקר הגנטי במוסדות השונים בישראל, ליצירת דפוסי עבודה ראויים בוועדה  ולהשגת מטרותיה. פעלת במקצועיות וללא לאות ליצירת דפוסי עבודה ראויים בין הוועדה וגורמי משרד הבריאות, ועדות הלסינקי המוסדיות וגופי המחקר האקדמיים. עמדת תמיד על שמירה על האיזון בין קידום המחקר הרפואי, המדע והרפואה לבין כללי האתיקה ושמירת גופם וכבודם של המשתתפים בניסויים והקפדה על הימנעות מסיכונים לפגיעה בפרטיות ולחשיפת מידע שעלולות להיות לו השפעות בריאותיות, חברתיות, כלכליות ופסיכולוגיות.

שימשת כיו”ר גם בתפקיד הוועדה כמייעצת לשר הבריאות ולוועדת המדע והטכנולוגיות של הכנסת, אודות התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם.

תרמת רבות לפרויקט מידג”ם – בנק הרקמות הלאומי ואף לקחת על עצמך ועל הוועדה בראשותך לשמש כוועדת הלסינקי המוסדית של משרד הבריאות.

פעלת כל השנים בהתנדבות, במקצועיות, באכפתיות, בהשקעה ובמסירות ראויים לציון ולשבח.

אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך.

בכבוד רב ובהערכה רבה,

משה בר סימן טוב

מנכ’ל משרד הבריאות