השמנת יתר יכולה להיות תורשתית

השמנת יתר יכולה להיות תורשתית

השמנת יתר הינה תופעה ההופכת להיות שכיחה מאוד בעולם. למרות שהיא נחשבת כנגרמת מצורות חיים לא בריאות או מגורמים סביבתיים, הרי שהשמנת יתר נחשבת כתורשתית. הנטיה התורשתית קשורה למצבור של השפעות של מקטעי DNA. מחקר ענק של 300,000 נבדקים כולל ילודים ועד מבוגרים שבדק 2.1 מילון שינויים גינומיים שכיחים מצא כי קיימת הלימה בין מבנה גינום של אדם לסיכוניו להשמין כילד או כמבוגר. בדיקות מסוג זה עשויות לעזור במניעת השמנת יתר בתקופת ה ילדות וכמבוגר.