בדיקת NIPT רחבה ביותר בעלות נמוכה מאוד ביחס לטווח הבדיקה